News_Hu_1.png
News_Hu_1_2.png

Adatvédelem

 

A személyes adatokat (a továbbiakban többnyire csak mint „adatok”) csak a szükséges mértékben és kizárólag a működőképes és felhasználóbarát weboldal, valamint annak tartalma és az ott kínált szolgáltatások biztosítása céljából kezeljük.

Az (EU) 2016/679 rendelet, vagyis az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban mint „ÁAR”) 4. cikkének (1) bekezdése értelmében „adatkezelés” alatt a következőt értjük: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatjuk Önt különösen a személyes adatok feldolgozásának típusáról, hatályáról, céljáról, időtartamáról és jogalapjáról, amennyiben egyedül vagy másokkal közösen a feldolgozás céljairól és eszközeiről döntünk. Ezen kívül az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az optimalizálás céljából és a használat minőségének javítása érdekében használt, harmadik féltől származó komponensekről, amennyiben harmadik felek saját felelősségükre dolgoznak fel adatokat.

Adatvédelmi nyilatkozatunk a következőképpen épül fel:

I. Rólunk mint felelős félről szóló információk
II. A felhasználók és az érintettek jogaiIII. Tájékoztatás az adatfeldolgozásról

I.  Rólunk mint felelős félről szóló információk

VA weboldal adatvédelmi jogi szempontból felelős szolgáltatója:

 

Hanselmann & Compagnie GmbH
Hohnerstraße 23
D-70469 Stuttgart

Németország

Telefon +49.711.80 60 90 00
Fax +49.711.80 60 90 10
E-Mail: info@hcie-consulting.de

A szolgáltató adatvédelmi tisztviselője:

Thomas Degen
E-Mail: datenschutz@hcie-consulting.de

II. A felhasználók és az érintettek jogai

Az alábbiakban részletesebben ismertetett adatkezelés tekintetében a felhasználóknak és az érintetteknek joguk van

  • annak megerősítésére, hogy a rájuk vonatkozó adatok feldolgozása folyamatban van-e, a feldolgozott adatokról való tájékoztatásra, az adatfeldolgozással kapcsolatos további információkra és az adatok másolataira (vö. az ÁAR 15. cikke);
  • a helytelen vagy hiányos adatok helyesbítésére vagy kiegészítésére (vö. az ÁAR 16. cikke);
  • a rájuk vonatkozó adatok haladéktalan törlésére (vö. az ÁAR 17. cikke), vagy – amennyiben az ÁAR 17. cikkének (3) bekezdése értelmében további adatkezelésre van szükség – az adatkezelés korlátozására az ÁAR 18. cikkével összhangban;
  • a rájuk vonatkozó és az általuk megadott adatok átvételére, valamint ezen adatok más szolgáltatóknak/felelősöknek történő továbbítására (vö. az ÁAR 20. cikke);
  • panasz benyújtására a felügyeleti hatósághoz, ha úgy ítélik meg, hogy a szolgáltató az adatvédelmi rendelkezéseket megsértve kezeli a rájuk vonatkozó adatokat (vö. az ÁAR 77. cikke).

Ezen túlmenően a szolgáltató köteles minden olyan címzettet, akinek a szolgáltató az adatokat a tudomására hozta, az adatoknak az ÁAR 16. cikke, 17. cikkének (1) bekezdése és 18. cikke alapján történő helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatni. Ez a kötelezettség azonban nem áll fenn akkor, ha az értesítés nem megvalósítható, vagy aránytalan erőfeszítéssel jár. Ennek sérelme nélkül a felhasználónak joga van ezen címzettekről való tájékoztatáshoz.

Hasonlóképpen, a felhasználóknak és az érintetteknek az ÁAR 21. cikkével összhangban jogukban áll tiltakozni a rájuk vonatkozó adatok jövőbeni feldolgozása ellen, amennyiben az adatokat a szolgáltató az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint kezeli. Különösen a közvetlen reklámozás céljából történő adatkezelés elleni tiltakozás megengedett.

III. Tájékoztatás az adatfeldolgozásról

A weboldalunk használata során feldolgozott adatait töröljük vagy zároljuk, amint a tárolás célja megszűnik, az adatok törlése nem ütközik a törvényes megőrzési kötelezettségekkel, és a későbbiekben nem adunk ettől eltérő tájékoztatást az egyes feldolgozási eljárásokról.

Sütik

a) MUNKAMENET-SÜTIK/SESSION COOKIES

Honlapunkon úgynevezett sütiket (cookies) használunk. A sütik olyan kis szövegfájlok vagy más, tárolási technológiák, amelyeket az Ön által használt internetböngésző helyez el és tárol az Ön végberendezésén. Ezeken a sütiken keresztül bizonyos, Önre vonatkozó információk, például az Ön böngészési vagy helymeghatározási adatai vagy IP-címe egyedileg kerülnek feldolgozásra.

Ezen adatok kezelése felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi weboldalunkat, mivel a feldolgozás lehetővé teszi pl. weboldalunk különböző nyelveken történő megjelenítését vagy a bevásárlókosár funkció használatát.

Az adatkezelés jogalapja az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amennyiben ezeket a sütiket szerződés előkészítése vagy teljesítése céljából dolgozzák fel.

Ha az adatkezelés nem szerződés előkészítését vagy teljesítését szolgálja, weboldalunk funkcionalitásának javítása jogos érdekünk. A jogalap ebben az esetben az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

Az internetes böngésző bezárásával ezek a munkamenetsütik törlődnek.

b) HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SÜTIK

Adott esetben olyan partnercégektől származó sütiket is használunk a weboldalunkon, amelyekkel reklámozás, elemzés vagy a weboldalunk funkcionalitása céljából együttműködünk.

Az ehhez kapcsolódó, de különösen az ilyen harmadik féltől származó sütik feldolgozásának céljait és jogalapját ismertető részleteket az alábbi tájékoztatás tartalmazza.

c) A MEGSZÜNTETÉS LEHETŐSÉGE

Az internetes böngésző beállításával megakadályozhatja vagy korlátozhatja a sütik telepítését. A már elmentett sütiket is bármikor törölheti. Az ehhez szükséges lépések és intézkedések azonban az Ön által ténylegesen használt böngészőtől függnek. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, használja az internetböngésző Súgó funkcióját vagy dokumentációját, vagy lépjen kapcsolatba a böngésző gyártójával ill. ügyfélszolgálatával. Az ún. Flash sütik esetében azonban az adatkezelés nem akadályozható meg a böngésző beállításain keresztül. Ehelyett meg kell változtatnia a Flash-lejátszó beállításait. Az ehhez szükséges lépések és intézkedések az Ön által ténylegesen használt Flash-lejátszótól is függnek. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, használja a Flash-lejátszó Súgó funkcióját vagy dokumentációját, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval ill. a felhasználói támogatással.

Ha azonban megakadályozza vagy korlátozza a sütik telepítését, ez azt jelentheti, hogy weboldalunk nem minden funkciója használható teljes mértékben.

Hírlevél

Ha feliratkozik ingyenes hírlevelünkre, akkor az Öntől e célból kért adatokat, azaz az e-mail címét és - opcionálisan - a nevét és címét hozzánk továbbítja. Ezzel egyidejűleg tároljuk annak az internetkapcsolatnak az IP-címét, amelyről Ön a weboldalunkat eléri, valamint a feliratkozás dátumát és időpontját. A további feliratkozási folyamat részeként a hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy hírlevelet küldhessünk Önnek, részletesen ismertetjük a tartalmat, és hivatkozunk a jelen adatvédelmi nyilatkozatra. Az összegyűjtött adatokat kizárólag a hírlevél küldésére használjuk fel – ezért azokat különösen nem adjuk tovább harmadik félnek.

Ennek jogalapja az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

Az ÁAR 7. cikkének (3) bekezdése értelmében a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását a jövőre nézve Ön bármikor visszavonhatja. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy tájékoztat bennünket a visszavonásról, vagy a minden hírlevelünkben megtalálható leiratkozási linkre kattint.

Kapcsolatfelvételi kérelmek / kapcsolatfelvételi lehetőség

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben lép velünk kapcsolatba, az Ön által megadott adatokat a megkeresés feldolgozásához használjuk fel. Az adatok megadása az Ön megkeresésének feldolgozásához és megválaszolásához szükséges – az adatok megadása nélkül nem vagy legfeljebb csak korlátozott mértékben tudunk válaszolni az Ön megkeresésére.

Az adatkezelés jogalapja az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

Az Ön adatait töröljük, amint a megkeresésére végleges választ kap, és a törlést törvényi megőrzési kötelezettség nem tiltja, mint pl. a szerződés későbbi teljesítése esetén.

Google Analytics

Weboldalunkon a Google Analytics szolgáltatást használjuk. Ezt a webanalitikai szolgáltatást a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (a továbbiakban mint „Google”) nyújtja.

A Google az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0...

szerinti tanúsítással garantálja, hogy az EU adatvédelmi követelményei az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is teljesülnek.

A Google Analytics szolgáltatást a weboldalunk használati szokásainak elemzésére használjuk. Ennek jogalapja az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk elemzése, optimalizálása és gazdaságos üzemeltetése.

A használattal és a felhasználókkal kapcsolatos információkat, mint amilyen az IP-cím, a hely, a weboldalunk látogatásának ideje vagy gyakorisága, a Google egy USA-ban található szerverére továbbítjuk és ott tároljuk. A Google Analytics szolgáltatást azonban ún. anonimizálási funkcióval használjuk. Ezzel a funkcióval a Google már az EU-n vagy az EGT-n belül lerövidíti az IP-címet.

Az így gyűjtött adatokat pedig a Google arra használja fel, hogy kiértékelje a weboldalunkon tett látogatásokat és az ott végzett felhasználói tevékenységeket, és ezt a rendelkezésünkre bocsássa. Ezek az adatok a weboldalunk használatával és az internethasználattal kapcsolatos, egyéb szolgáltatások nyújtására is felhasználhatók.

A Google kijelenti, hogy az Ön IP-címét nem kapcsolja össze más adatokkal. A Google a

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/pa...

címen további információkat is kínál az adatvédelmi jogszabályokról, így például az adatok felhasználásának megakadályozására vonatkozó lehetőségekről is.

Ezenkívül a Google a

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

címen egy ún. deaktiválási kiegészítőt is kínál további információkkal együtt. Ez a kiegészítő a legelterjedtebb internetböngészőkben telepíthető, és széles körű ellenőrzési lehetőséget biztosít Önnek a weboldalunk felkeresése során a Google által gyűjtött adatok felett. Ennek során a kiegészítő a Google Analytics JavaScriptjével (ga.js) azt is közli, hogy a weboldalunk látogatására vonatkozó információkat nem szabad továbbítania a Google Analyticsnek. Ez azonban nem akadályozza meg az információk továbbítását hozzánk vagy más honlapelemző szolgáltatásokhoz. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban természetesen azt is megtudhatja, hogy használunk-e és milyen egyéb honlapelemző szolgáltatásokat használunk.

Google Térkép

Weboldalunkon a Google Térképet használjuk telephelyünk megjelöléséhez és a megközelíthetőségének leírásához. Ezt a szolgáltatást a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (a továbbiakban mint „Google”) nyújtja.

A Google az EU-USA adatvédelmi pajzs („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0...

szerinti tanúsítással garantálja, hogy az EU adatvédelmi követelményei az USA-ban végzett adatfeldolgozás során is teljesülnek.

Annak érdekében, hogy bizonyos betűtípusok megjeleníthetők legyenek a weboldalunkon, az oldal megnyitásakor kapcsolat jön létre a Google USA-ban található szerverével.

Ha Ön a weboldalunkba épített Google Térkép-komponenst megnyitja, a Google az Ön internetes böngészőjén keresztül egy sütit helyez el az Ön végberendezésén. Telephelyünk megjelenítéséhez és megközelíthetőségének leírásához az Ön felhasználói beállításait és adatait feldolgozzuk. Ennek során nem tudjuk kizárni Egyesült Államokban található szerverek Google általi használatát.

Ennek jogalapja az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk működésének optimalizálása.

Az így létrehozott kapcsolat alapján a Google megállapíthatja, hogy melyik weboldalról érkezett a lekérdezés, és hogy milyen IP-címre kell küldeni az útvonaltervet.

Ha Ön az adatok ezen feldolgozásával nem ért egyet, lehetősége van arra, hogy internetböngészője megfelelő beállításainak elvégzésével megakadályozza a sütik telepítését. Ennek részleteit fent a „Sütik” pont alatt találja.

A Google Térkép használata és a Google Térképen keresztül szerzett információk felhasználása a Google Felhasználási feltételeinek Google-Nutzungsbedingungen https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de és a​​​ Geschäftsbedingungen für Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Ezenkívül a Google széles körű információkat kínál a

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

címen.

Online álláspályázatok / álláshirdetések közzététele

Lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy weboldalunkon keresztül jelentkezzen hozzánk. E digitális jelentkezések esetében az Ön pályázói és pályázati adatait elektronikusan gyűjtjük és dolgozzuk fel a pályázati folyamat lebonyolítása céljából.

Az adatfeldolgozás jogalapja a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) 26. § (1) bekezdés 1. mondata az ÁAR 88. cikk (1) bekezdésével összefüggésben.

Ha a pályázati folyamatot követően munkaszerződés megkötésére kerül sor, a jelentkezés során megadott adatait a szokásos szervezési és adminisztrációs folyamat céljából – természetesen a széles körű jogi kötelezettségeknek megfelelően – az Ön személyi anyagában tároljuk.

Az adatfeldolgozás jogalapja szintén a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) 26. § (1) bekezdés 1. mondata az ÁAR 88. cikk (1) bekezdésével összefüggésben.

Ha jelentkezését elutasítjuk, a hozzánk eljuttatott adatokat az elutasításról szóló értesítéstől számított két hónap után automatikusan töröljük. Az adatok törlésére azonban nem kerül sor, ha azokat jogi rendelkezések miatt, például az Általános esélyegyenlőségi törvény (AGG) szerinti bizonyítási kötelezettség miatt hosszabb ideig, legfeljebb négy hónapig vagy a bírósági eljárás lezárásáig kell tárolni.

A jogalap ebben az esetben az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja és a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) 24. § (1) bekezdésének 2. pontja. A jogi védelem vagy jogérvényesítés jogos érdekünk.

Ha Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait hosszabb ideig tárolják, például azért, hogy bekerüljön a pályázók vagy érdeklődők adatbázisába, az adatok feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik. Ennek jogalapja az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Hozzájárulását az ÁAR 7. cikkének (3) bekezdése értelmében természetesen bármikor visszavonhatja, ha a jövőre nézve hatályos nyilatkozatot tesz nekünk.