A HATÉKONYSÁG AZT JELENTI, HOGY A RENDSZEREN KÍVÜL GONDOLKODUNK ÉS ŐSZINTÉN CSELEKSZÜNK.

Impresszum

 

HANSELMANN & COMPAGNIE
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (KFT.)

 

H - 1082 Budapest
Futó utca 37-45.

E-Mail contact@hcie-consulting.hu
 

Ügyvezető igazgató: Havasi Máté
Tartalomért felelős: Havasi Máté
Tartalomért felelős telefonszáma: +36707921262
Cégjegyzékszám: 01-09-393397
Bejegyzés kelte: 2020. augusztus 3. 
Adószám: 28756116-2-42
Cég statisztikai számjele: 28756116 7022 113 01

 

AZ ONLINE AJÁNLAT TARTALMA

A Hanselmann & Compagnie GmbH nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, helytállóságáért, teljességéért vagy minőségéért. A Hanselmann & Compagnie GmbH-val szembeni, a megadott információk felhasználása vagy fel nem használása során okozott anyagi vagy eszmei károkkal kapcsolatos felelősségi igényeket, ideértve a téves vagy hiányos információk felhasználásával okozott károkat is, alapvetően kizárjuk, kivéve, ha a Hanselmann & Compagnie GmbH részéről a szándékosság vagy súlyos gondatlanság bizonyítható. Az ajánlatok változhatnak és nem kötelező érvényűek. A Hanselmann & Compagnie GmbH kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot külön bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje, vagy a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen beszüntesse.

 

HIVATKOZÁSOK MÁS INTERNETES OLDALAKRA (LINKEK), GOOGLE ANALYTICS
A Hamburgi Tartományi Bíróság a 1998.05.12-én, a Potsdami Tartományi Bíróság pedig 1999.07.08-án (3 O 317/99) kelt ítéletében kimondta, hogy a linkek elhelyezésével a közlő társfelelősséggel tartozik a linkeken keresztül kínált tartalmakért. A tartományi bíróságok szerint ezt csak az ezen tartalmaktól való kifejezett elhatárolódással lehet megakadályozni. Honlapunkon más internetes oldalakra mutató linkeket helyeztünk el. Mindezen linkek tekintetében kifejezetten hangsúlyozni kívánjuk, hogy a hivatkozott oldalak kialakítására és tartalmára semmilyen befolyással nem rendelkezünk. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolódunk a honlapunkon található linkek tartalmától. Ez a nyilatkozat az internetes oldalunkon található összes hivatkozásra és mindazon oldalak tartalmára vonatkoznak, amelyekre a bannerek mutatnak.

 

A Google Analyticset, a Google, Inc. (a továbbiakban mint „Google”) által nyújtott honlapelemző szolgáltatást használjuk. A Google sütiket (cookies) használ. A sütik által generált, a felhasználó által az online ajánlat használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.

 

A Google ezeket az információkat a megbízásunkból arra használja fel, hogy értékelje az online kínálatunk felhasználók általi használatát, jelentéseket állítson össze a weboldalon belüli aktivitásukról, és további, az online kínálat felhasználásával és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson nekünk. A feldolgozott adatokból a felhasználók álneves felhasználói profiljai hozhatók létre. A felhasználók a böngészőszoftverük megfelelő beállításával megakadályozhatják a sütik tárolását; a felhasználók a Google online ajánlatának használatával kapcsolatos, a sütik által generált adatok gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását is megakadályozhatják a következő linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

A Google reklámcélú adathasználatáról, a beállítási és letiltási lehetőségekről további információkat a Google weboldalain talál: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („A Google adathasználata partnereink weboldalainak vagy alkalmazásainak Ön általi használata során”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Reklámcélú adathasználat”), http://www.google.de/settings/ads („A Google által a hirdetések megjelenítéséhez használt információk kezelése”) és​​​​​​​ http://www.google.com/ads/preferences/ („Döntse el Ön, hogy a Google milyen hirdetéseket jelenítsen meg Önnek”).

 

SZERZŐI JOG ÉS VÉDJEGYJOG
A Hanselmann & Compagnie GmbH arra törekszik, hogy minden kiadványban a felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videofilmek és szövegek szerzői jogait tiszteletben tartsa, saját maga által készített grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használjon fel, vagy licencmentes grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket vegyen igénybe. Az internetes ajánlatban említett, és esetleg harmadik fél tulajdonában álló márkajelzések és védjegyek korlátozás nélkül a mindenkor érvényes védjegyjog és a bejegyzett tulajdonost megillető tulajdonjog rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak. A puszta megnevezés nem jelenti azt, hogy a márkajelzéseket nem védenék harmadik személyek jogai! A Hanselmann & Compagnie GmbH által létrehozott, közzétett objektumok szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjénél marad. Ezen grafikák, hangdokumentumok, videofelvételek és szövegek sokszorosítása és más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban történő felhasználása a szerző kifejezett engedélye nélkül tilos.

 

A FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ, JELEN NYILATKOZAT JOGHATÁSA
A felelősséget kizáró, jelen nyilatkozat annak az internetes ajánlatnak a részét képezi, ahonnan erre az oldalra érkezett. Ha a jelen szöveg egyes részei vagy megfogalmazásai a jelenlegi jogszabályoknak nem felelnek meg, már nem felelnek meg vagy nem teljes mértékben felelnek meg, ez nem befolyásolja a dokumentum fennmaradó részének tartalmát vagy érvényességét.

 

KONCEPCIÓ ÉS TERVEZÉS

 

LOUP Markenstrategie & Design www.loup.de